Chủ Đầu Tư Đại Phước Lotus VinaCapital

CHỦ ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ ĐẢO ĐẠI PHƯỚC LOTUS 

Công ty VinaCapital


Tập đoàn VinaCapital là tập đoàn hàng đầu về quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư và đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Tập đoàn đã có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam, cùng đội ngũ quản lý với hơn 60 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực. Tập đoàn Vinacapital được thành lập năm 2003 với số vốn ban đầu là 10 triệu USD và hiện đang quản lý tổng tài sản trị giá hơn 1,7 tỷ USD.

Tập đoàn bao gồm: Quỹ Quản lý Đầu tư VinaCapital, Quỹ Đầu tư Bất động sản VinaCapital và sở hữu cổ phần chi phối của Công ty Chứng khoán Vina và VinaProjects.
DANH MỤC THÔNG TIN ĐẠI PHƯỚC LOTUS :