Tin tức cập nhật Đại Phước Lotus tháng 3/2012

Đại Phước Lotus

CẬP NHẬT THÁNG 3 NĂM 21012

ĐẠI PHƯỚC LOTUS ĐÃ BÁN HẾT GẦN 70% SỐ BIỆT THỰ SEN PHƯƠNG NAM

CẬP NHẬT CÁC BIỆT THỰ ĐÃ BÁN TRÊN BẢN ĐỒ :


DANH MỤC THÔNG TIN ĐẠI PHƯỚC LOTUS :