ĐẠI PHƯỚC LOTUS GIẢI THƯỞNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TỐT NHẤT VIỆT NAM

ĐẠI PHƯỚC LOTUS GIẢI THƯỞNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TỐT NHẤT VIỆT NAM

Tháng 5/2013 – Công ty CP Vina Đại Phước vinh dự nhận được Giải Thưởng PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TỐT NHẤT VIỆT NAM do Tổ chức THE INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS trao tặng


DANH MỤC THÔNG TIN ĐẠI PHƯỚC LOTUS :