Bến du thuyền Đại Phước

Bến du thuyền Sen Phương Nam Đảo Đại Phước Lotus 

Hình chụp thực tế Tàu Sen đưa khách tham quan Đại Phước Lotus

• Quy hoạch Bến du thuyền (Bến Sen): 


Hiện nay đang tiến hành đến giai đoạn Sảnh chờ Bến du thuyền.


Hình ảnh chụp thực tế sành chờ Bến du thuyền đã đi vào hoạt động :
Du thuyền đậu trên Bến Sen - Đại Phước Lotus


Hình ảnh phối cảnh tổng thể Bến du thuyền Đại Phước Lotus khi hoàn thành đầy đủ quy mô :


DANH MỤC THÔNG TIN ĐẠI PHƯỚC LOTUS :