NGÀY HỘI GIA ĐÌNH TRẢI NGHIỆM ĐẠI PHƯỚC LOTUS 6/2013

FAMILY OUTING 08.06.13

Ngày hội gia đình khách hàng Vina Đại Phước Lotus tại khu biệt thự Sen Phương Nam Đại Phước ngày 8/6/2013DANH MỤC THÔNG TIN ĐẠI PHƯỚC LOTUS :