CẦU NHƠN TRẠCH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VÀ CÓ VỐN ODA, BOT

CẦU NHƠN TRẠCH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VÀ CÓ VỐN ODA, BOT XÂY VÀNH ĐAI 3 (CAO TỐC - CẦU NHƠN TRẠCH/CẦU QUẬN 9)

Chúng tôi xin đăng lại thông tin : Cầu Nhơn Trạch đã được chấp thuận đầu tư BOT thuộc Đường Vành Đai 3 - 25/6/2015

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký quyết định thông qua Thi Công Đường Vành Đai 3 đoạn Thủ Đức - Nhơn trạch và Thông Xe 2018

DANH MỤC THÔNG TIN ĐẠI PHƯỚC LOTUS :